IMAGE: WD-40 CompanyIMAGE: WD-40 Company
HJEM VI OM OS PRESSEAFDELING VORES MÆRKEPORTEFØLJE KONTAKT
 
 
 
 
IMPRESSUM
 

Impressum
WD-40 Company filial Tyskland
Siemensstr. 21
61352 Bad Homburg

Handelsregister:
Bad Homburg HRB 6627
Ust.-ID-Nr.: DE 112147180
Skatte-nr.: 003 219 20015

Forretningsledelse:
William Noble, Garry Ridge

Kontakt:
Tlf.: ++49 (0) 6172 67745-0
Fax: ++49 (0) 6172 677499
E-mail: info@wd40.de
Ansvarlig for den tekniske pasning af denne internet-tilstedeværelse:

Thorsten Kern Computer und Internet-Service
Internet: http://www.kern-web.de
Ansvarsudelukkelse:

1. Indhold

Denne internet-tilstedeværelse stilles Dem til rådighed af WD-40 Company filial Tyskland, Siemensstr. 21, 61352 Bad Homburg. De informationer, der fås via denne internet-tilstedeværelse om WD-40 Company Limited (efterfølgende kaldt "WD-40 Company") og dennes datterselskaber samt om tredjemand, blev sammenstillet med stor omhu. En garanti for fuldstændighed eller rigtighed af disse informationer kan vi dog ikke overtage. WD-40 Company overtager intet ansvar for fejl i indholdet af denne internet-tilstedeværelse.
Også de fremtidsrelaterede udtalelser i denne internet-tilstedeværelse blev foretaget efter bedste viden. De af WD-40 Company faktisk opnåede resultater, kan dog afvige væsentligt fra disse fremtidsrelaterede udtalelser, og vil være afhængige af en række konkurrencemæssige og totaløkonomiske faktorer, der til dels ligger uden for WD-40 Companys indflydelsesområde. På trods af retslige forpligtelser til korrektur af fremtidsrelaterede udtalelser, påtænker WD-40 Company ingen fortløbende opdatering af alle fremtidsrelaterede udtalelser i denne internet-tilstedeværelse.
Siderne i denne internet-tilstedeværelse og deres indhold er ikke til brug i USA, og derudover heller ikke beregnet og frigivet for U.S. borgere eller andre i USA bosiddende personer. Alle deraf berørte personer bedes høfligst besøge den pågældende lokale WD-40 Company internet-tilstedeværelse under www.wd40.com.

2. Henvisninger og links

Ved direkte eller indirekte henvisning til fremmede hjemmesider ("links"), der ligger uden for WD-40 Companys ansvarsområde, ville en ansvarsforpligtelse udelukkende træde i kraft for det tilfælde, at WD-40 Company havde kendskab til indholdet, og hvis det ville have være WD-40 Company teknisk muligt og rimeligt, at forhindre benyttelsen i tilfælde af retsstridigt indhold.
WD-40 Company erklærer hermed udtrykkeligt, at der på det tidspunkt hvor disse link blev optaget ikke kunne erkendes noget illegalt indhold på de sider hvortil linkene henviser. På den aktuelle og fremtidige udformning af indhold eller ophavsret af disse sider hvortil linkene henviser har WD-40 Company ingen indflydelse. Derfor distancerer WD-40 Company sig hermed udtrykkeligt fra indholdet på alle sider hvortil linkene henviser, der er blevet ændret efter at disse link blev optaget. Denne konstatering gælder for alle inden for det eget internet-tilbud anvendte links og henvisninger. For illegalt, fejlagtigt eller ufuldstændigt indhold og i særdeleshed for skader, der opstår som følge af brug eller ikke brug af sådanne tilbudte informationer, hæfter udbyderen af siden hvortil der blev henvist alene, og ikke den, der via links kun henviser til den pågældende offentliggørelse.

 
  Impressum